top of page

Mitä fasilitaattori tekee?

Fasilitaattori on avainhenkilö kaikenlaisissa työpajoissa, kokouksissa ja ryhmätöissä, joiden tarkoituksena on saavuttaa tiettyjä tavoitteita ryhmänä. Fasilitaattorin rooli on ensisijaisesti auttaa ryhmää työskentelemään yhdessä tehokkaasti, ohjata keskustelua ja varmistaa, että kaikkien äänet kuuluvat. Tässä blogitekstissä käymme läpi, mitä fasilitaattori tekee ja mitä fasilitaattorin tehtäviin kuuluu.Piirroskuva fasilitaattorista taulun edessä. Taulussa postit-lappuja osoittamassa ryhmätyön prosessia.

Ymmärtäminen ja ohjaus

Fasilitaattori aloittaa ymmärtämällä ryhmän tarpeet ja tavoitteet. Hänen tärkein tehtävänsä on ohjata ryhmää näiden tavoitteiden saavuttamisessa, mikä voi sisältää erilaisten näkökulmien yhdistämisen, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon. Fasilitaattori pyrkii luomaan avoimen ja inklusiivisen keskusteluympäristön, jossa jokainen tuntee voivansa osallistua vapaasti.


Prosessin suunnittelu

Hyvän fasilitoinnin sydämessä on prosessimaisuus. Fasilitaattori suunnittelee ja rakentaa kokouksen tai työpajan prosessin niin, että se johtaa haluttuun lopputulokseen. Hän käyttää erilaisia tekniikoita, kuten aivoriihiä, äänestyksiä ja ryhmäkeskusteluja, joiden avulla ryhmän jäsenet voivat esittää ja jalostaa ideoitaan.


Konfliktien hallinta

Fasilitaattorin taidot tulevat erityisen tärkeiksi, kun ryhmä kohtaa konflikteja tai näkemyseroja. Fasilitaattorin tehtävä on toimia neutraalina osapuolena, joka auttaa ryhmää käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriidat rakentavasti. Hänen tulee varmistaa, että keskustelu pysyy asiallisena ja että kaikki ryhmän jäsenet tuntevat tulevansa kuulluiksi.


Yhteenveto ja seuranta

Kun työpaja tai kokous päättyy, fasilitaattorin vastuulla on tiivistää käsitellyt asiat ja varmistaa, että ryhmä ymmärtää sovitut seuraavat askeleet. He myös varmistavat, että ryhmän jäsenet sitoutuvat näihin toimiin ja että prosessista kerätään palaute tulevien kokousten tai työpajojen kehittämiseksi.


Fasplat fasilitaattorin työkaluna

Fasilitaattorin rooli on keskeinen missä tahansa ryhmätyössä, joka tähtää yhteiseen päämäärään. Hänen ammattitaitonsa ja menetelmänsä voivat merkittävästi lisätä ryhmän tehokkuutta ja saavutuksia. Fasplat-alusta tarjoaa tässä suhteessa tehokkaita työkaluja, jotka tukevat fasilitaattorin työtä ja auttavat saavuttamaan laadukkaita lopputuloksia.


Fasilitaattori hyötyy Fasplatin valmiista työpajoista ja prosesseista monin tavoin. Fasplatin alusta tarjoaa kattavan valikoiman räätälöitäviä työkaluja ja mallipohjia, jotka tekevät fasilitoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta nopeampaa ja tehokkaampaa. Valmiit prosessit ja työpajat ovat suunniteltu tukemaan ryhmätyön dynamiikkaa ja edistämään yhteistyötä, mikä vähentää fasilitaattorin tarvetta kehittää kaikki toiminnot alusta saakka. Tämä säästää aikaa ja energiaa, jolloin fasilitaattori voi keskittyä enemmän ryhmän ohjaamiseen ja vuorovaikutuksen


vahvistamiseen. Lisäksi Fasplatin analytiikkatyökalut tarjoavat reaaliaikaista palautetta ja tuloksia, joiden avulla fasilitaattori voi seurata työpajan edistymistä ja tehdä tarvittavia säätöjä prosessiin lennosta. Tämä mahdollistaa joustavamman ja mukautetun lähestymistavan, joka vastaa ryhmän tarpeita ja tavoitteita tehokkaammin, varmistaen samalla korkealaatuisen ja tyydyttävän lopputuloksen kaikille osallistujille.


Haluatko keskustella lisää asiantuntijamme kanssa? Ota yhteyttä!

Comments


bottom of page