Vastuullisuusanalyysi (ESG-analyysi) on organisaatiolle tapa ja mahdollisuus kertoa omasta vastuullisuudestaan sidosryhmille. Kuluttaja- ja yritysasiakkaat, rahoittajat ja kumppanit tahtovat tietoa organisaatioiden toiminnan vastuullisuudesta yhä säädellymmässä ja läpinäkyvämmässä yhteiskunnassa. Fasplatin vastuullisuusanalyysi antaa ennen kaikkea uskottavan kuvan vastuullisuuden merkityksestä omassa liiketoiminnassa sekä valmiudet jatkuvaan parantamiseen.