top of page

Markkinoinnin auditointi
-moduulin perustaminen ja toteutus

Ohjeet markkinointiauditointimoduulin perustamiseen, osallistujien kutsumiseen mukaan sekä kuinka viet prosessin läpi yhdessä osallistujien kanssa. 


Kirjautuminen: app.fasplat.fi

Moduulin perustaminen ja valmistelu

Linkin takaa voit ladata ohjeen Moduulin perustaminen ja valmistelu pdf-tiedostona.

Markkinointiauditointimoduulin käyttö

Linkin takaa voit ladata ohjeen, kuinka toteutat markkinointiauditiointi-työpajan.

bottom of page