top of page
startup-g4820907fd_1920.jpg

Esimerkkilaskelma: Palvelutuotannon tehostaminen

Tämä esimerkki on tehty palvelutuotannon tehostamiseen työpajassa, jossa Fasplatia hyödynnetään työskentelyn alustana.

Yritys Y Oy tuottaa muiden palveluiden ja tuotteiden ohella asiakkailleen työpajamuotoisia kehitystyöpajoja. Tässä työpajamuotoisessa palvelutuotteessa hyödynnetään ryhmätyöskentelyn menetelmiä ja työpajaan osallistuu asiakkaan puolelta useita henkilöitä ja onpa mukana aina silloin tällöin asiakkaan asiakkaitakin.

Tämä palvelutuote kahdesta ryhmätyöskentelyn vaiheesta, joista molemmat kestää kolme tuntia. Työpajat toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti kasvotusten, mutta myös etänä tai jopa näiden yhdistelmänä. Lopputuloksena asiakas saa loppuraportin työpajojen tuloksista ja tämä käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi.

Vaikka yritys Y on tuotteistanut tämän palvelutuotteen aika pitkälle, niin yritys on kuitenkin huomannut, että palvelun tuottamiseen sitoutuu melkoisesti aikaa. Aikaa kuluu niin valmistelutehtäviin, yksittäisen työpajan tulosten puhtaaksikirjoittamiseen, äänestysten tulosten koostamiseen ja loppuraportin muodostamiseen.

Yhtiö on jopa muutaman esimerkkitoteutuksen kohdalla mitannut, kuinka paljon oikeasti aikaa sitoutuu tämän palvelutuotteen tuottamiseen. Tuloksien mukaan aikaa tuotantoon menee keskimäärin 25 henkilötyötuntia.

Yrityksen johto haluaakin tehostaa tämän palvelutuotteen tuotantoa ilman, että tingitään laadusta tai palvelutuotteen toteuttamisen vaiheista.

Yhtenä vaihtoehtona eteen on tullut digitaalinen Fasplat-alusta, joka mahdollistaa työpajan kulun ja siinä tehtävän ryhmätyön digitalisoimisen niin, että jokainen työskentelyvaihe analysoituu ennalta määrätyllä tavalla seuraavaan vaiheeseen ja lopulta loppuraportiksi. Erona aiempaan on, että työskentelyssä osallistujat syöttävät tietoa, näkemyksiään ja havaintojaan annettujen ohjeiden mukaisesti suoraan Fasplat-alustaan. (Lisää tietoa alustasta työpajojen tuottamisesta täältä: https://www.fasplat.fi/liiketoiminnankehittaminen)

Oletetaan, että tätä kyseistä palvelutuotetta tuotetaan keskimäärin viisi kertaa kuukaudessa ja että kyseisen palvelutuotteen myyntihinta on 3 000 euroa. Kustannusten laskentaa varten oletetaan myös, että omakustannetuntihinta työpajan tuottajalle on 50 euroa tunnilta sisältäen sivukulut.

Kokemuksen mukaan Fasplatin avulla on päästy tämän tyyppisten työpajojen digitalisoimisessa 24 % työaikasäästöihin. Yhtenä esimerkkinä tästä löytyy referenssikuvaus (täältä: https://www.fasplat.fi/priole-palvelut-oy). Tämä toteutunut hyöty jakautuu eritavoin palvelutuotteen tuotannon vaiheisiin. Ohessa kokemukseen perustuva laskelma tämän esimerkin yrityksen tapaukseen suhteutettuna.   

Oletukset -  palvelutuotannon tehostaminen.png

Laskentaesimerkin luvuilla huomataan siis, että palvelutuotteen omakustannehinta muuttuu 1 250 eurosta 820 euroon. Toisin sanoen perustuen kokemukseen tämä kyseinen työpaja voidaan toteuttaa 16,4 tunnissa, eli työaikasäästöä syntyy 8,6 tuntia jokaista työpajaa kohden.

Alustan kuukausilisenssi on 250 euroa kuukaudessa. Huomattavaa on, että tämä alustan kuukausilisenssi maksetaan koko alustasta. Eli jos hyödyntää myös muita Fasplatin ominaisuuksia tai työpajoja niin jokaisen kohdalla ei makseta tuota kuukausilisenssiä. Lisäksi työpajakohtainen käyttömaksu on tässä laskentaesimerkissä 250 euroa per tuotettu työpaja. Tämä hinta riippuu työpajasta ja neuvotellaan asiakaskohtaisesti. Lisäksi voidaan tarvita työpajakohtaista räätälöintiä Fasplat-alustaan. Tämän hinnan arviointi on hankalaa, koska se tapahtuu tarve ja tapauskohtaisesti. Arvioidaan tähän esimerkkiin kuitenkin sen olevan 5 000 euroa.

Kustannukset - palvelutuotannon tehostaminen.png

Laskelman mukaisesti tuotannosta jäävä kate lähtötilanteessa on 1 750 euroa (jolla siis katetaan mm. myyntikulut ja osuus yhtiön kiinteistä kuluista). Lopputilanteessa katetta jää 2 180 euroa ja kun vielä vähennetään investoinnin kulut niin katetta jää 1 880 euroa, eli 130 euroa enemmän jokaisesta työpajasta. Kuukaudessa 650 euroa enemmän katetta.

Tämän lisäksi merkittävä hyöty on, että työaikaa kuukaudessa vapautuu 43 tuntia muihin tehtäviin tai lisätuotantoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voidaan tuottaa melkein kaksi uutta työpajaa enemmän kuukaudessa ilman, että tarvitaan palkata lisää työntekijöitä!

Jos halutaan pitää sama kate taso, mutta pudottaa palvelutuotteen hintaa, että voidaan pärjätä kilpailussa paremmin, niin voidaan pudottaa hintaa 2 870 euroon ja silti jäljelle jäävä kate on nykyisen suuruinen.

Mahdollisen alkuräätälöinnin takaisinmaksuaika on noin 8 kuukautta, jos se lasketaan saavutetulla lisäkatteella. Laskelmassa tätä investointia ei ole laskettu tuotteen hintaa suoraan kohdistuvaksi, koska tämän tyyppisen investoinnin voi esimerkiksi aktivoida taseen puolelle ja poistaa sitä vaikka 5 vuoden tasapoistolla, jolloin kyseisen panostuksen vaikutus tuloslaskelmaan jakautuu tasaisemmin ja koko palvelun elinkaaren aikana.

Tulos ja sen kehitys - palvelutuotannon tehostaminen.png

Jos haluat hahmotella lukuja oman liiketoimintasi ja palvelutuotantosi kohdalla sekä sen olettamuksilla, niin pyytämällä voimme lähettää sinulle laskentaesimerkkimme Excelin-muodossa. Yhteystiedot löytyvät yhteistieto sivuiltamme ja suoraan tästä https://www.fasplat.fi/meista

Lisäksi referenssikuvaus vastaavanlaisesta toteutuksesta ja sen hyödyistä löytyy täältä: https://www.fasplat.fi/priole-palvelut-oy.

sara.png

”Fasplatiin on räätälöity moduulit juuri meidän Priole-menetelmäämme. Toteutamme paljon osallistujamäärältään suuria työpajoja. Fasplatin avulla olemme sujuvoittaneet työpajojen järjestämistä ja saavuttaneet säästöä työajassa, kun työpajojen järjestämiseen liittyvät rutiinityöt on automatisoitu."

Sara Suvinen, Toimitusjohtaja, Priole palvelut Oy

Esimerkkilaskelma: Tarvekartoitus myyntiprosessissa

Laskelma on tehty tilanteeseen, jossa Fasplat-alustaa hyödynnetään myyntiprosessin tarvekartoituksen vaiheeseen.

Tutustu Fasplatin käyttötapauksiin

  • Tehokkaan tarvekartoituksen merkitystä myynnin tukena ei voi liikaa korostaa. Fasplatin kartoitustyökalujen avulla erotut myyntineuvotteluissa ja luot arvoa asiakkaalle jo heti alkuvaiheessa.  

  • Fasplatin vastuullisuusanalyysin avulla kartoitetaan vastuullisuuden merkitystä omassa liiketoiminnassa. Se toimii myös pohjana jatkuvalle parantamiselle.

  • Fasplat uuden liiketoiminnan suunnittelun työkaluna mahdollistaa laajemman joukon osallistamisen liiketoiminnan suunnitteluun. 

  • Vakiintuneen liiketoiminnan kehittäminen vaatii aika-ajoin ison kuvan pohdintaa. Fasplat tarjoaa valmiita malleja ja prosesseja kehittämistyön tueksi. 

  • TKI-hankesuunnitelma on kehitetty helpottamaan erityisesti oppilaitosten hanketoimijoiden hankeidean jalostamista yhdessä eri sidosryhmien kanssa. 

bottom of page