top of page

Vastuullisuusanalyysi (ESG-analyysi) on organisaatiolle tapa ja mahdollisuus kertoa omasta vastuullisuudestaan sidosryhmille. Kuluttaja- ja yritysasiakkaat, rahoittajat ja kumppanit tahtovat tietoa organisaatioiden toiminnan vastuullisuudesta yhä säädellymmässä ja läpinäkyvämmässä yhteiskunnassa. Fasplatin vastuullisuusanalyysi antaa ennen kaikkea uskottavan kuvan vastuullisuuden merkityksestä omassa liiketoiminnassa sekä valmiudet jatkuvaan parantamiseen.

bottom of page