top of page
Tarvekartoitus2.jpg

No kannattiko?

Esimerkkilaskelmia Fasplatin takaisinmaksusta ja hyödyistä

Päätös kehitysinvestoinnin tekemisestä on aina hankalaa ja mielessä pyörii kysymyksiä: Hankaloittaako tämä nykyistä toimintamalliamme? Millaisia vaikutuksia investoinnista on asiakkaillemme? Maksaako tämä kehitysinvestointi itsensä takaisin ja missä ajassa? Ja niin edespäin.

Helpottaaksemme päätöksen tekoa, päätimme vähän pyöritellä lukuja Excelissä ja esimerkkitapausten kautta vähän pohtia investoinnin hyötyjä. On totta, että kaikki riippuu lähtöoletuksista ja yksittäisen organisaation nyansseista, mutta ehkäpä laskelman avulla saa vähän valoa päätöksen teon tueksi.

Laskelmassa käytettävät oletukset, etenkin saatujen hyötyjen osalta eri osa-alueisiin perustuvat pitkälti saatuihin kokemuksiin asiakkailtamme. Nämä oletukset edustavat kehityksen ”noin”-luokkaa, mutta pohjautuvat todellisiin kokemuksiin.

Tutustu takaisinmaksulaskelmiin

Asiakkaan tarvekartoitus myyntiprosessissa

Tutustu esimerkkilaskelmaan, ja katso millaiseen lisämyyntiin voisit ylettyä Fasplatin avulla. Laskelma on tehty tilanteeseen, jossa Fasplat-alustaa hyödynnetään myyntiprosessin tarvekartoituksen vaiheeseen.

Palvelutuotannon tehostus

Tapaus antaa kuvaa siitä, kuinka voit automatisoida työvaiheita tuottaessasi työpajoja ja kuinka nopeasti investointi järjestelmään maksaa itsensä takaisin. Laskelma on tehty palvelutuotannon tehostamiseen työpajassa, jossa Fasplatia hyödynnetään työskentelyn alustana.

Toki monta muutakin käyttötapausesimerkkiä voisi tehdä, kuten liiketoimintasuunnitelman laatiminen tai hankesuunnitelman jalostaminen, mutta tässä pari esimerkkiä näin alkuun.

bottom of page