top of page

Pulssikyselyt

Seuraa muutosta mittaamalla säännöllisesti

Fasplat hyödyntää Priocta-työkalua tarjotakseen helppokäyttöisen pulssikyselyjärjestelmän muutosjohtamisen tueksi. Prioctan avulla Fasplatissa voidaan kerätä tietoa muutoksen etenemisestä säännöllisillä kyselyillä, mikä mahdollistaa työntekijöiden tehokkaan sitouttamisen muutosprosessiin. Käyttäjäystävällinen sovellus mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen vastaamalla viikoittain heille suunnattuihin kysymyksiin, mikä tekee muutoksen seurannasta sujuvaa ja jatkuvaa.

Mittarit selitys (1).jpg

Sinulle joka haluat...

Aktiviinen vaikuttaminen sitouttaa

sitouttaa muutokseen

Antamalla vaikutusmahdollisuuksia ja osallistamalla henkilöstöä arvioimaan tapahtuuko muutos todella, motivoit ja sitoutat heidät mukaan organisaation muutoksiin.

Mahdollisuus nopeaan reagointiin

nähdä tuloksia heti

Mittaatpa sitten työtyytyväisyyttä, myynnin kehitystä tai tuotannon toiminnan tehokkuutta, jatkuva seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin, kun tulokset näyttävät sille olevan tarvetta.

Mittaaminen päätöksenteon tukena

kehittää pitkäjänteisesti

Sanonta "sitä saat, mitä mittaat" pätee myös organisaation kehittämiseen. Määritellyt toimenpiteet ja niiden vaikutusten mittaaminen osoittavat kehityssuunnan ja ohjaavat johtamista. Jatkuva kehittäminen on tie onnistumisiin.

Fasplat auttaa menestymään muutoksessa

Fasplat on digitaalinen yhteistyöalusta, jonka avulla tehostetaan ja helpotetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja näin saadaan muutoksesta paras irti. Fasplat parantaa muutoksen mittaamista ja sen avulla voidaan osallistaa koko henkilöstö mukaan arvioimaan ja antamaan palautetta.

Älä tee mittaamisesta vaikeaa

Muutamalla olennaisella kysymyksellä säännöllisesti toteutetttuna voit saada jo arvokasta tietoa siitä, miten henkilöstö kokee uudet toimintatavat.

Fasplat alusta mittarit työtyyväisyys fasilitointi (3).jpg

Kuinka mittaaminen käynnistetään?

Käy läpi seuraavat vaiheet mittaamisen aloittamiseen.

1 Määritä

Määrittele tärkeimmät muutosindikaattorit mittaamaan organisaatiomuutoksen etenemistä.

2 Toteuta

Ota keskeiset muutosindikaattorit käyttöön ja osallista henkilöstö mukaan mittaamiseen. Luo tarvittaessa käyttäjäryhmiä erillisillä mittareilla.

3 Kouluta

Kerro henkilöstölle organisaatiomuutoksen tarpeesta sekä määritellyistä keskeisistä muutosindikaattoreista.  Kouluta henkilöstö käyttämään helppokäyttöistä mobiilisovellusta.

4 Seuraa

Seuraa jatkuvasti muutoksen kehitystä, tartu havaittuihin kehityskohteisiin ja johda parempiin tuloksiin. Nauti menestyksestä!

Fasplat-mittareita

Järjestelmästä löytyy useita, eri tarpeisiin soveltuvia mittareita.

Työtyytyväisyyden mittaamiseen

Fasplat mittarit työtyytyväisyys Priocta pulssikysely (6)_edited.jpg

Työtyytyväisyysmittari on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan organisaation työtyytyväisyyttä aktiivisesti tehtävään suunnatun mobiilisovelluksen avulla. Moduuli auttaa pysymään tiiviimmin työyhteisön pulssilla ja kehittämään työyhteisöä sekä –tyytyväisyyttä. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.

Työturvallisuusmittari

smartmockups_krbqlnsf.jpg

Työturvallisuusmittari on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan organisaation työturvallisuutta aktiivisesti tehtävään suunnatun mobiilisovelluksen avulla. Moduuli auttaa ymmärtämään läheltä piti -tilanteiden sekä onnettomuuksien määrän kehitystä. Lisäksi moduulin avulla voidaan seurata kuinka turvalliseksi työpaikka koetaan ja miten tämä tunne kehittyy. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.

Myynnin mittarit

Fasplat alusta mittarit työtyyväisyys fasilitointi (3).png

Myynnin mittarit on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan organisaation myynnin aktiivisuutta, yhteistyötä markkinoinnin kanssa sekä myyjien näkemystä myynnin tehokkuudesta. Moduuli auttaa ymmärtämään paremmin myynnin aktiivisuutta ja toimintaa reaaliaikaisesti ja näin ollen parantamaan myynnin tehokkuutta. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.

Tuotannon mittarit

Fasplat mittarit työtyytyväisyys Priocta pulssikysely (7)_edited.jpg

Tuotannon mittarit on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan tuotannon toiminnan tehokkuutta ja sen kehitystä. Moduuli auttaa ymmärtämään paremmin tuotannon toimintaa ja sen tehokkuutta pääkysymysten avulla. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.

Onko sinulla oma idea mittarista? Hienoa! Toteutetaan tarpeisiisi sopiva mittari Fasplat-järjestelmään. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy, miten tämä tapahtuu.

Fasplat

Fasplat-järjestelmä on luotu olemassa olevasta tarpeesta tehostaa ja helpottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja näin saadaan ihmisten välisestä yhteistyöstä paras irti. Kehitämme alustaa jatkuvasti asiakkaidemme ja kumppaneidemme palautteen perusteella. Ihmiset tekevät vuorovaikutuksen, mutta hyvät tukityökalut tekevät siitä tehokkaampaa ja miellyttävämpää.

smartmockups_krbqnutv.jpg

Tutustu myös näihin käyttötapauksiin

  • Tehokkaan tarvekartoituksen merkitystä myynnin tukena ei voi liikaa korostaa. Fasplatin kartoitustyökalujen avulla erotut myyntineuvotteluissa ja luot arvoa asiakkaalle jo heti alkuvaiheessa.  

  • Fasplat uuden liiketoiminnan suunnittelun työkaluna mahdollistaa laajemman joukon osallistamisen liiketoiminnan suunnitteluun. 

  • Vakiintuneen liiketoiminnan kehittäminen vaatii aika-ajoin ison kuvan pohdintaa. Fasplat tarjoaa valmiita malleja ja prosesseja kehittämistyön tueksi. 

  • Fasplatin vastuullisuusanalyysin avulla kartoitetaan vastuullisuuden merkitystä omassa liiketoiminnassa. Se toimii myös pohjana jatkuvalle parantamiselle.

  • TKI-hankesuunnitelma on kehitetty helpottamaan erityisesti oppilaitosten hanketoimijoiden hankeidean jalostamista yhdessä eri sidosryhmien kanssa. 

Fasplat ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Keskustellaan, kuinka alustamme voisi palvella sinun yritystäsi, olitpa sitten konsultoinnin ammattilainen tai haluat yrityksesi sisäiseen käyttöön vakioidun työpajan tai mittarin.

1_e-1.jpg

Harri Ryynänen

Riku.png

Riku Väisänen

Lue lisää meistä ja meidän tiimistä. Tavoitteenamme on tehostaa ja helpottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja näin saadaan ihmisten välisestä yhteistyöstä paras irti.

bottom of page