top of page

Kuuden fasilitointialustan SWOT-analyysi ja vertailu

Fasilitointialustat ovat tärkeitä työkaluja fasilitoijille, jotka haluavat luoda ja järjestää tehokkaita kokouksia ja tapaamisia. Fasilitointialustat tarjoavat useita erilaisia työkaluja ja toimintoja, kuten tiivistyksiä, kaavioita ja muistiinpanoja, jotka auttavat fasilitoijia esittämään ajatuksiaan selkeästi ja visualisoida ne. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme kuutta erilaista fasilitointialustaa, Miroa, Google Jamboardia, Slackiä, Muralia, Trelloa ja Fasplatia, ja teemme niistä SWOT-analyysin.

SWOT-analyysi sisältää neljä osa-aluetta: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat.


Tarkastelemme näiden fasilitointialustojen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, jotta voimme ymmärtää paremmin, mikä tekee niistä sopivan valinnan erilaisiin fasilitointitehtäviin.


Vahvuudet

Heikkoudet

Mahdollisuduet

Uhat

Miro

Miro tarjoaa monipuolisen valikoiman työkaluja ja toimintoja, jotka auttavat fasilitoijia luomaan ja järjestämään tehokkaat kokoukset ja tapaamiset. Se sisältää muun muassa erilaisia karttoja, kaavioita ja muistiinpanoja, jotka auttavat fasilitoijia esittämään ajatuksiaan selkeästi ja visualisoida ne.

​Miron hinta voi olla korkea verrattuna muihin alustoihin, mikä voi olla esteenä sen käytölle pienemmillä yrityksillä tai organisaatioilla. Lisäksi Miron käyttöönotto voi vaatia jonkin verran opettelua ja sisäistämistä, mikä voi olla haastavaa uusille käyttäjille.

​Miro tarjoaa fasilitoijille mahdollisuuden luoda tehokkaita ja interaktiivisia kokouksia, mikä voi lisätä osallistujien motivaatiota ja sitoutumista. Lisäksi Miro tarjoaa laajan valikoiman lisäominaisuuksia ja integraatioita muihin sovelluksiin, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan fasilitointiin.

Miro kilpailee muiden fasilitointialustojen kanssa samalla markkinasegmentillä, mikä voi lisätä kilpailua ja asettaa paineita hinnoittelulle ja erottautumiselle. Lisäksi Miron käyttöönotto ja opettelu voivat olla haastavia uusille käyttäjille, mikä voi vähentää käyttöastetta ja sen käyttöönoton nopeutta.

Google Jamboard

Google Jamboard on helppokäyttöinen fasilitointialusta, jonka avulla fasilitoijat voivat luoda ja järjestää tehokkaita kokouksia ja tapaamisia. Se sisältää muun muassa interaktiivisia valkotauluja, joiden avulla fasilitoijat voivat visualisoida ajatuksiaan ja keskustella niistä osallistujien kanssa reaaliajassa. Google Jamboard on myös yhteensopiva useiden muiden Google-tuotteiden, kuten Google Driven ja Google Meetin kanssa, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan fasilitointiin.

Google Jamboard tarjoaa vähemmän toimintoja ja työkaluja verrattuna muihin fasilitointialustoihin, mikä voi rajoittaa sen soveltuvuutta erityyppisiin fasilitointitehtäviin. Lisäksi Google Jamboard ei ole saatavilla offline-tilassa, mikä voi olla haitta esimerkiksi silloin, kun verkkoyhteys ei ole saatavilla.

Google Jamboard tarjoaa fasilitoijille mahdollisuuden käyttää monia muita Google-tuotteita yhdessä alustassa, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun fasilitointiin. Lisäksi Google Jamboard on saatavilla monilla eri laitteilla, mikä tekee siitä helposti saavutettavan ja monikäyttöisen.

Google Jamboard kilpailee muiden fasilitointialustojen kanssa samalla markkinasegmentillä, mikä voi lisätä kilpailua ja asettaa paineita hinnoittelulle ja erottautumiselle. Lisäksi Google Jamboardintarjoamat toiminnot ja työkalut voivat olla riittämättömiä joillekin fasilitointitehtäville, mikä voi vähentää sen käyttöä tiettyjen tehtävien kohdalla.

Slack

Slack on suosittu viestintäalusta, jonka avulla fasilitoijat voivat luoda ja järjestää tehokkaita kokouksia ja tapaamisia. Se sisältää muun muassa erilaisia kanavia, joihin fasilitoijat voivat luoda erityyppisiä keskusteluja ja jakaa tiedostoja, sekä integraation useiden muiden sovellusten, kuten Google Driven ja Asanan, kanssa. Slack on myös saatavilla useilla eri laitteilla, mikä tekee siitä helposti saavutettavan ja monikäyttöisen.

Slack ei ole suunniteltu ensisijaisesti fasilitointialustaksi, joten sen tarjoamat toiminnot ja työkalut voivat olla riittämättömiä joillekin fasilitointitehtäville. Lisäksi Slack ei tarjoa samanlaisia visuaalisia työkaluja kuin muut fasilitointialustat, mikä voi tehdä ajatusten esittämisestä ja visualisoinnista haasteellisempaa.

Slack tarjoaa fasilitoijille mahdollisuuden käyttää monia muita sovelluksia yhdessä alustassa, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun fasilitointiin. Lisäksi Slack on saatavilla monilla eri laitteilla, mikä tekee siitä helposti saavutettavan ja monikäyttöisen.

Slackin tarjoamat toiminnot ja työkalut voivat olla riittämättömiä joillekin fasilitointitehtäville, mikä voi vähentää sen käyttöä tiettyjen tehtävien kohdalla.

Mural

Mural tarjoaa monipuolisen valikoiman työkaluja ja toimintoja, jotka auttavat fasilitoijia luomaan ja järjestämään tehokkaita kokouksia ja tapaamisia. Se sisältää muun muassa erilaisia karttoja, kaavioita ja muistiinpanoja, jotka auttavat fasilitoijia esittämään ajatuksiaan selkeästi ja visualisoida ne. Mural tarjoaa myös laajan valikoiman lisäominaisuuksia ja integraatioita muihin sovelluksiin, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan fasilitointiin.

Muralin hinta voi olla korkea verrattuna muihin alustoihin, mikä voi olla esteenä sen käytölle pienemmillä yrityksillä tai organisaatioilla. Lisäksi Muralin käyttöönotto voi vaatia jonkin verran opettelua ja sisäistämistä, mikä voi olla haastavaa uusille käyttäjille.

Mural tarjoaa fasilitoijille mahdollisuuden luoda tehokkaita ja interaktiivisia kokouksia, mikä voi lisätä osallistujien motivaatiota ja sitoutumista. Lisäksi Mural tarjoaa laajan valikoiman lisäominaisuuksia ja integraatioita muihin sovelluksiin, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan fasilitointiin.

Mural kilpailee muiden fasilitointialustojen kanssa samalla markkinasegmentillä, mikä voi lisätä kilpailua ja asettaa paineita hinnoittelulle ja erottautumiselle. Lisäksi Muralin käyttöönotto ja opettelu voivat olla haastavia uusille käyttäjille, mikä voi vähentää käyttöastetta ja sen käyttöönoton nopeutta.

Trello

Trello on helppokäyttöinen fasilitointialusta, jonka avulla fasilitoijat voivat luoda ja järjestää tehokkaita kokouksia ja tapaamisia. Se sisältää muun muassa erilaisia kortteja, joihin fasilitoijat voivat lisätä ajatuksiaan ja töitä, sekä interaktiivisia listoja, jotka auttavat järjestämään ajatuksia ja töitä. Trello on myös yhteensopiva useiden muiden sovellusten, kuten Google Driven ja Asanan, kanssa, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan fasilitointiin.

Trello ei tarjoa yhtä monipuolisia visuaalisia työkaluja kuin muut fasilitointialustat, mikä voi tehdä ajatusten esittämisestä ja visualisoinnista haasteellisempaa. Lisäksi Trello ei tarjoa samanlaisia lisäominaisuuksia, kuten videokeskusteluja tai äänestysominaisuuksia, kuin muut fasilitointialustat.

Trello tarjoaa fasilitoijille mahdollisuuden käyttää monia muita sovelluksia yhdessä alustassa, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun fasilitoinnin toteuttamiseen erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi Trello on loistava työkalu tehtävien hallinnassa ja muutosjohtamisessa.

Trello ei tarjoa yhtä monipuolisia visuaalisia työkaluja ja lisäominaisuuksia kuin muut fasilitointialustat, mikä voi vähentää sen käyttöä tiettyjen tehtävien kohdalla.

Fasplat

Fasplat on fasilitointialusta, josta löytyy laajakirjo valmiita työpajakokonaisuuksia käytettäväksi. Alusta mahdollistaa myös omien työpajakokonaisuuksien ja palveluiden digitalisoinnin sekä anteliaan kumppanuusmallin. Fasplat fasilitointialustan vahvuudet ovat työpajojen tehokkaassa ja automaattisessa tuottamisessa. Alustan avulla voidaan vähentää merkittävästi manuaalisen työnmäärää ja vapauttaa asiantuntijan aikaa itse työpajan edistämiseen ja osallistujien auttamiseen.

Fasplatin toiminta perustuu ennalta määrättyihin prosesseihin tuottaa työpaja. Näin ollen Fasplat ei sovellu niin hyvin uudenlaisten työpajojen kokeiluun. Parhaimmillaan Fasplat on tuotteistettujen palveluiden tuottamisessa. Fasplatin käyttöönotto vaatii työpajojen prosessien tuntemista vaikka itse käyttöliittymä onkin käyttäjäystävällinen.

Fasplat mahdollistaa tuotteistettujen palvelujen ja työpajojen digitalisoimisen ja tehokkaan tuottamisen. Alustatalouden periaatteisiin nojaava Fasplat tarjoaa loistavan kanavan saavuttaa myös uusia asiakkaita. Fasplatin vapauttaman työajan avulla asiantuntijat voivat keskittyä hyödyntämään parasta osaamistaan ihmisten parissa, työpajan tulosten ja välitulosten puhtaaksikirjoittamisen sijaan.

Fasplat toimii markkinasegmentillä, jossa on laajakirjo erilaisia digitaalisia työkaluja. Oman erinomaisuuden viestiminen kohdeyleisölle on haastavaa. Uniikki lähestymistapa työpajojen ja kehittämistilanteiden ratkaisemiseksi sekä alustan laajat mahdollisuudet voi jäädä ymmärtämättä.


SWOT-analyysin avulla voidaan arvioida fasilitointialustojen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Fasilitointialustojen käyttöönotto ja opettelu voivat olla haastavia uusille käyttäjille, mikä voi vähentää käyttöastetta ja sen käyttöönoton nopeutta. Fasilitointialustojen hinta voi myös olla korkea verrattuna muihin alustoihin, mikä voi olla esteenä sen käytölle pienemmillä yrityksillä tai organisaatioilla. Fasilitointialustat tarjoavat kuitenkin fasilitoijille mahdollisuuden luoda tehokkaita ja interaktiivisia kokouksia, mikä voi lisätä osallistujien motivaatiota ja sitoutumista. Fasilitointialustojen monipuolisuus ja lisäominaisuuksien laajat valikoimat tekevät niistä monipuolisen valinnan fasilitointiin. Kilpailu fasilitointialustojen kesken voi lisätä kilpailua ja asettaa paineita hinnoittelulle ja erottautumiselle. Fasilitointialustojen valinta riippuu siis monista tekijöistä, kuten budjetista, tarvittavista toiminnoista ja käyttöönoton helppoudesta.


Johtopäätöksenä voidaan todeta, että fasilitointialustojen valinta riippuu monista tekijöistä ja tarpeista. On tärkeää arvioida omia tarpeita ja budjettia sekä tarkastella eri alustojen vahvuuksia ja heikkouksia ennen päätöksen tekemistä. Fasilitointialustat tarjoavat fasilitoijille monipuolisia työkaluja ja toimintoja kokousten ja tapaamisten järjestämiseen, mutta valinnan tekeminen vaatii huolellista harkintaa. On suositeltavaa kokeilla useita alustoja ennen päätöksen tekemistä ja varmistaa, että valittu alusta täyttää yrityksen tarpeet ja budjetin.


Jos etsit tehokasta ja monipuolista fasilitointialustaa, kannattaa tutustua Fasplatiin! Fasplat tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ja ominaisuuksia, jotka auttavat sinua luomaan ja järjestämään tehokkaita työpajoja ja kehittämisen sekä ideoinnin hetkiä. Fasplat mahdollistaa myös juuri sinun palvelun digitalisoimisen sekä anteliaan kumppanuusmallin. Ota yhteyttä, niin näet hyötysi.

Comentarios


bottom of page